top of page
court-decision-custody-child-by-one-parents-after-divorce.jpg

תביעת אבהות

תביעה זו הנה תביעה הצהרתית הקובעת אם גבר מסוים הנו אביו של ילד/ה. בארץ ניתן לעשות בדיקת רקמות - DNA לצורך קביעת אבהות רק עפ"י צו של ביהמ"ש לענייני משפחה.

חשוב להדגיש כי הבדיקה אינה יכולה להתבצע באף מעבדה אחרת כולל מעבדות השוכנות בחו"ל פרט למעבדות בישראל שמוסמכות למתן חוות דעת רפואית לביהמ"ש.
 

להלן דוגמאות מתי יש צורך להגיש תביעה לקביעת אבהות:

  • כאשר יש צורך לבסס את אזרחותו הישראלית של הילד/ה – בעיקר במקרים בהם בני הזוג אינם נשואים, או שלא חיו יחד תקופה מסוימת לפני הלידה, בד"כ משרד הפנים ידרוש פסק דין הצהרתי הקובע כי הגבר הוא האב הביולוגי של הילד/ה.

  • האישה הביאה ילד/ה לעולם והגבר לא ידע על כך זמן ממושך וכעת האישה רוצה לתבוע דמי מזונות עבור הילד/ה מאותו הגבר, אך היא אינה יכולה לעשות זאת לפני שיהיה פסק דין הצהרתי לעניין קביעת אבהותו של הילד/ה.

  • כאשר שני ההורים אינם נשואים והתעכבו ברישום הילד/ה במשרד הפנים למעלה משנה, משרד הפנים לא יבצע את הרישום וידרוש פסק דין הצהרתי לעניין קביעת אבהות הילד/ה ורק לאחר מכן יבצע רישום אבהותו של הילד/ה בהתאם לפסק הדין.

יודגש כי במידה ושני ההורים מגישים את התביעה לקביעת אבהות בהסכמה אין צורך להגיש בקשה ליישוב סכסוך.

bottom of page