top of page

צוואות / ירושות

"אין אדם יודע יום פקודתו אריכות ימיו ושנותיו".

צוואה- זהו מסמך בו אדם (מצווה) מפרט את רצונו למי ובאיזה אופן להוריש את רכושו, כספיו ונכסיו לאחר מותו וזאת על מנת להיות בטוח כי רצונו יתקיים.

יצוין כי המצווה יכול להוריש אך ורק את רכושו אשר בבעלותו ולא שייך לאחר.

עפ"י חוק הירושה, תשכ"ה-1965, ישנם 4 דרכים לערוך צוואה על מנת שתהיה בעלת תוקף משפטי ותתקבל על ידי הרשם לענייני ירושה: 

  1. צוואה בכתב יד.

  2. צוואה בפני עדים.

  3. צוואה בפני נציג רשות (שופט, רשם ביהמ"ש, רשם הירושות, חבר בית הדין, נוטריון).

  4. צוואה בע"פ- רק אם למצווה אין כל אפשרות לערוך צוואה לפי סעיפים 1-3 ובמקרים מסוימים.

לפני עשיית צוואה חשוב להתייעץ עם עו"ד הבקיא בנושא על מנת לעשות את הצוואה כאמור אשר תעמוד עפ"י קריטריונים השונים בחוק.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה- על מנת שהצוואה תיכנס לתוקף משפטי והעיזבון יתחלק בין היורשים יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושות אשר בסופו יונפק צו ירושה.

 

ירושה- כאשר אדם לא הניח צוואה , לאחר פטירתו, עזבונו יחולק עפ"י חוק הירושה, תשכ"ה-1965, כלומר עפ"י דין.

הגשת בקשה לצו ירושה- כדי שהעיזבון יחולק כדין יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה אשר מנפיק צו כאמור המאפשר ליורשים גישה לרשויות השונות ובנקים לדרישת הירושה שלהם.

bottom of page