top of page
family-with-child-having-conflict.jpg

ניכור הורי

זהו בהחלט אחד הנושאים שיותר כואבים להורים גרושים/פרודים כי מי שעובר ניכור הנם ילדים בגילאים השונים כאשר הם מוסתים ע"י ההורה המנכר כלפי ההורה השני והכל לשם הנקמה או מלחמה. בפועל מי שנפגע זה הילד/ה ויש לכך השפעות לטווח הקצר וגם לטווח הארוך במידה וזה לא מטופל כראוי ויביא לניתוק קשר מוחלט עם הילד/ה.

תופעת ניכור ההורי מתרחשת בדרך כלל בהליך של גירושין/פרידה בין בני הזוג ולפעמים גם אחרי הגירושין. 

הסימנים לניכור הורי יכולים להיות: הילד אינו רוצה קשר עם ההורה השני וזאת ללא כל הצדקה, ההורה המנכר מדבר סרה כלפי ההורה המנוכר בפני הילדים ובכך מסית אותם, הילד אינו רוצה במפגשים עם ההורה המנוכר, אינו משתף פעולה עמו, מדבר אליו לא יפה, לא עונה להודעות או טלפונים, או לפעמים אינו מדבר עם ההורה המנוכר כלל- דבר שמאוד מקשה בטיפול בתופעה. לפעמים ההורה המנכר מאלץ את הילד לבחור בין ההורים, מפעיל המון לחץ נפשי על נפשו הרכה של הילד, מניפולציות למיניהן והתופעה היותר מוכרת היא כאשר ההורה המנכר מבקש מהילד להכיר בבן או בת זוג כהורה לכל דבר ועוד ועוד.

אין צורך להכביר במילים עד כמה התופעה הזו קשה מנשוא ופוגעת בהורה המנוכר אשר מרגיש חוסר אונים, תסכול, בדידות וצער שבדבר.

קשה מאוד היום להוכיח ניכורי הורי ולא תמיד הסממנים הברורים לעין הם אלה שיכריעו את הכף לכאן או לכאן.

ברגע שמזהים ניכור הורי צריך לעבור זמן ובינתיים על ההורה המנוכר לאסוף כמה שיותר הוכחות לניכור הורי מצד ההורה המנכר (מומלץ אף לנהל יומן), כי ניכור הורי לא מתרחש בין לילה ולא בין יום, אלא התופעה מתפתחת לאורך זמן. כמובן לא לחכות יותר מדי זמן כדי לא לקבע את הניכור והחשיבה למציאות מעוותת בילדכם.

bottom of page