top of page
wooden-judge-gavel-with-rings-closeup-light-background-family-divorce-law-concept.jpg

גירושין / התרת הנישואין

הליך הגירושין מתחיל בפרידת בני הזוג ומסתיים בגט בבית הדין הרבני (יהודים) או בפסק דין בתביעה להתרת הנישואין בביהמ"ש לענייני משפחה (חסרי דת, לא יהודים).

הליך הגירושין/התרת הנישואין טומן בחובו הרבה נושאים שעליהם צריך לתת מענה נוסף כגון: החזקת הילדים ומשמורתם, זמני והסדרי שהות, דמי מזונות, דמי מזונות אישה ופירוק שיתוף ברכוש המשותף.

ההחלטה להיפרד ולפרק את התא המשפחתי הנו קשה מנשוא, במיוחד כאשר ישנם ילדים.

הליך פרידה וגירושין זהו זמן קריטי שבו הצדדים נמצאים בצומת דרכים, כעוסים, כאובים, דרוכים, מבולבלים ומחפשים לפעמים פורקן אשר מתבטא בקיצורי דרך השונים.

בהליך הגירושין אין קיצורי דרך, אבל ישנה חשיבות לדרך בה הולכים ואיך פועלים בשעת משבר.

חשוב לעשות את הדרך בצורה הכי נכונה, מטיבה ונבונה עבור הצדדים וילדיהם וזאת על מנת שיוכלו להמשיך את דרכם יחד בנפרד.

bottom of page