top of page
silhouette-symbol-child-custody-family-law-proceedings-divorce-mediation-legal-separation.

בקשה ליישוב סכסוך

כיום הצדדים מחויבים להגיש קודם כל בקשה ליישוב סכסוך לבית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לפני הגשת התביעות בענייני משפחה וגירושין בפרט וזאת בהתאם לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ה-2014 ו- תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ו-2016.

ישנה חשיבות רבה למי שמגיש ראשון (עניין מרוץ הסמכויות) את הבקשה ליישוב סכסוך ובאיזו ערכאה, לכן לפני שעושים את המהלך הקריטי והמשמעותי בחיים, חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד הבקיא בנושא לפני קבלת החלטות גורליות אשר יכולות להשפיע על העתיד שלכם/ן.

bottom of page