top of page

מרוץ לבית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה? זו השאלה....

במדינת ישראל בכל הקשור לענייני משפחה ישנן שתי ערכאות מקבילות (בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה) להתדיינות בנושאים כגון: מזונות,הסדרי שהות עם הילדים וחלוקת רכוש.

מנגד בכל הקשור לגירושין של בני אותה דת (יהודים) הסמכות נתונה רק לבית הדין הרבני, ובכל הקשור להתרת הנישואין בין בני זוג לא מאותה דת (חסרי דת) הסמכות נתונה לבית משפט לענייני משפחה.

חלוקת סמכויות זו יוצרת תופעה ייחודית המכונה "מרוץ סמכויות", בה כל צד מעוניין להגיש את תביעתו ראשון לערכאה הנוחה לו יותר כדי לקבל איזשהו יתרון משפטי עבורו.


הסיבות למרוץ הסמכויות:

העדפות הצדדים: יש נטיה לחשוב כי עדיף לאישה להגיש את תביעתה לבית משפט לענייני משפחה בכל הקשור לדמי מזונות והסדרי שהות עם הילדים. לגברים לעומת זאת יש נטיה לחשוב כי עדיף להגיש את תביעתם לבית הדין הרבני כי אולי יקבלו יתרון כלשהו בדיונים הנוגעים לגירושין או דמי מזונות.

הבדלי דין וחוק: אמנם שתי הערכאות (בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה) מקבילות אבל הפסיקות שלהן לא. בית הדין הרבני נוטה לפסוק עפ"י ההלכה היהודית (עם כל המשמעויות וההשלכות שבדבר) ואילו בית משפט לענייני משפחה פוסק עפ"י החוק ופסיקות ביהמ"ש העליון- כדוגמת בע"מ 919/15.

יתרון משפטי: הגשת תביעה ראשונה עשויה להקנות לצד יתרון משפטי וטקטי, שכן בית המשפט נוטה לכבד את קדימות הדיון.


השלכות מרוץ הסמכויות:

אי ודאות משפטית: מאחר וכל מקרה לגופו, לא תמיד מתאים לאישה להתדיין בבית המשפט לענייני משפחה או לגבר בבית הדין הרבני (פרט לגירושין) וההיפך כי הכל תלוי בנסיבות חייהם של הצדדים, מה שעלול לגרום לחוסר ודאות וחרדה בקרב הצדדים בהליכים משפטיים.

עיכובים: מרוץ הסמכויות עלול להוביל לעיכובים משמעותיים בניהול ההליך, שכן הצדדים עשויים להגיש תביעות סרק או לנסות לעכב את הגשתן.

פגיעה בילדים: ילדים עלולים להיפגע ממרוץ הסמכויות, כתוצאה מחשיפה ממושכת להליכים משפטיים טעונים רגשית וכמובן חוסר הוודאות מצד ההורים בהליכים משפטיים.


לסיכום: מרוץ הסמכויות בין בית הדין הרבני לבית המשפט לענייני משפחה היא תופעה מורכבת בעלת השלכות משפטיות וחברתיות משמעותיות. חשוב להיוועץ עם עו"ד לפני הגשת התביעות כדי שנוכל יחד לקבל החלטות מושכלות לכדי מציאת פתרון מציאותי, הולם, הוגן לצדדים והילדים.コメント


bottom of page