top of page

כיצד להתמודד עם תופעת הניכור ההורי בבית עם עצמכם -


  • חשוב לא לתת לכעס שלכם על ההורה המנכר לשלוט עליכם, אלא לשים את הכעס בצד ולהתרכז בילד/ה בדיבור ושיתוף פעולה עמו.

  • חשוב מאוד לא להפוך להורה מנכר בעצמך. האינסטינקט הראשוני שלנו הוא "לתקוף" או להתגונן ובכך להפוך את זה למלחמת "מי אמר על מי מה" וכל זה בפני הילדים.

  • חשוב לדבר בפני הילדים רק דברים חיוביים (גם אם הם מדברים אחרת) השפה שלנו מאוד משפיעה על הילדים כמו כן שפת הגוף. זכרו הילדים מרגישים ומבינים הכל.

  • חשוב להגיד לילדים כמה אתם אוהבים אותם ולא משנה מה, הם בסה"כ רוצים חיבוק ואהבה ולא עוד מלחמה.

  • חשוב מאוד אף פעם לא להפסיק את הקשר הרציף עם הילד גם אם הוא אינו משתף פעולה או אינו רוצה- תמיד תמשיכו לנסות.

  • חשוב מאוד לפנות לטיפול רגשי כזה או אחר אם אתם מרגישים שאתם קורסים תחת לחץ נפשי, כל העניין הוא שליטה בעצמכם ולא לתת לצד השני את הסיפוק בלראות אתכם קורסים.

  • חשוב להיעזר בסבלנות רבה וזמן זה מילת המפתח. שום דבר אינו יכול להיפתר תוך דקה או יום או אפילו חודש לכן חשוב להבין שלדברים לוקח זמן להתנהל.

  • חשוב לנהל יומן תיעודים לניכור ההורי.

  • חשוב בסופו של דבר לתת יחס לילדים ולעסוק אך ורק בהם ולהנות מהרגעים עמם בזמן המפגשים או הלינה ולא במלחמות אל מול ההורה המנכר.


  • ***יצוין ויודגש כי ישנם מקרים שהם בהחלט מצדיקים התנתקות מההורה השני בשל אלימות או התעללות בתוך המשפחה והמקרים האלה מטופלים

Comentarios


bottom of page