top of page

ייפוי כוח מתמשך או צוואה? או שניהם?


רבים שואלים האם עדיף לערוך צוואה או ייפוי כוח מתמשך. אין תשובה חד-משמעית לשאלה זו כי כל אדם יכול לבחור לעשות כך או אחרת על פי רצונו ובהתאם לנסיבות חייו.

חשוב להבין כי צוואה וייפוי כוח מתמשך אלו שני מסמכים משפטיים שונים, המתייחסים לזמנים ולמטרות שונות בחיים של האדם.

צוואה היא מסמך משפטי המאפשר לאדם בוגר, בעל יכולת החלטה, לקבוע מה יקרה לרכושו לאחר מותו, והיא נכנסת לתוקף רק לאחר פטירתו.

לעומת זאת, ייפוי כוח מתמשך אינו תקף לאחר מות הממנה, אלא מתחיל לפעול כאשר הממנה אינו יכול עוד להבין ולנהל את ענייניו בעצמו.

יש החושבים כי מיופה כוח יכול להשתלט על נכסיו של הממנה? אז התשובה היא חד משמעית לא!

מיופה כוח אינו נכנס לנעליו של הממנה ואינו יכול "להשתלט" על רכושו ונכסיו של הממנה אלא הוא מוציא לפועל את דרישות ובקשות של הממנה בהתאם לכתוב בייפוי כוח המתמשך ובהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

עדיפות היא להצטייד גם בצוואה וגם בייפוי כוח מתמשך (כל אחד והצורך האישי שלו) על מנת לכסות את כל האפשרויות הקיימות עד כמה שניתן, כי זכרו, החיים הם מאוד דינמיים ואין לדעת מה יהיה מחר.
コメント


bottom of page