top of page

טיפים ודגשים משפטיים לטיפול בתופעת הניכור ההורי

  • להיוועץ עם עו"ד הבקיא בניכור הורי ולהגיע עם כמה שיותר חומרי הוכחה מתועדים לתופעת הניכור ההורי בכדי שניתן יהיה לבנות דרך פעולה לשיפור וריפוי התופעה. (דוגמא להוכחות- יומנים, הודעות/מסרונים, שיחות ועוד..)

  • חשוב להבין שברגע שאתם מגיעים לעו"ד לייעוץ בנוגע לחשש מניכור הורי- אין "פתרונות קסם" והעו"ד לא יכול להעלים את התופעה תוך שעה. זהו תהליך ארוך המצריך זמן, סבלנות ושיתוף פעולה.

  • חשוב להגיע לאבחון וטיפול בתופעת ניכור הורי אצל אנשי מקצוע (פסיכולוגים, מטפלים, עובדים סוציאלים) זאת לצורך גם לחידוש הקשר בין ההורה והילד במידה והקשר נותק זמן רב.

  • לאחר אבחון ואיסוף ראיות, תוגש תביעה מתאימה לביהמ"ש לענייני משפחה בניסיון לעצור את התופעה וייקבעו אמצעי פיקוח ואכיפה. (אכיפה-קנסות ובמקרים חמורים אף מעצר).

  • חשוב לשתף פעולה באופן מלא עם אנשי מקצוע.

  • חשוב לשתף פעולה באופן מלא עם העו"ד.


***יצוין ויודגש כי ישנם מקרים שהם בהחלט מצדיקים התנתקות מההורה השני בשל אלימות/התעללות בתוך המשפחה והמקרים האלה מטופלים.
Comments


bottom of page