top of page

החובות חונקים ולא מאפשרים להתקיים? יש פתרון!


לפני החוק החדש שנחקק ב-2018 (חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018), אדם שהיה נקלע לחובות ולא יכול היה לשלם אותם, נחשב לפושט רגל לפי פקודת פשיטת רגל מ-1980.


הליך פשיטת הרגל היה מורכב ומלא בבירוקרטיה, ולעיתים נמשך שנים רבות ללא תקווה לסיום או תוכנית לשיקום כלכלי ולימוד ניהול כספים נכון. לא מפתיע שרבים מהאנשים שהגיעו לסיום ההליך, מצאו את עצמם שוב במעגל החובות בשל ניהול כספים לקוי.


המהפך שנעשה בעקבות חקיקת החוק החדש בשנת 2018 והרפורמה החדשה שנכנסה לתוקף בספטמבר 2019 שינתה לגמרי את כללי המשחק, עם מטרה לייעל ולקצר את ההליכים באופן משמעותי.

המטרה היא ליצור תוכנית שיקומית כלכלית מאורגנת עם תאריך סיום מוגדר ותחזית לסיום ההליכים תוך שלוש שנים מהצו, או אף פחות, בהתאם לנסיבות, ובכך להתחיל מחדש עם דף נקי מחובות.


המטרה אינה ליצור חובות חדשים ולא להיקלע למעגל של חובות משתלטים ומצוקה כלכלית, אלא לנהל את הכספים באופן שימנע מצב של חדלות פירעון. אם כבר נקלעת למצב זה, יש לפנות לעורך דין מומחה בחדלות פירעון כדי לגבש תוכנית אסטרטגית ומתאימה שתאפשר לך להתחיל חיים חדשים ללא חובות - דבר שהוא לחלוטין בר השגה.
Comentários


bottom of page