top of page
high-angle-golden-wedding-rings.jpg

הסכם גירושין

זהו הסכם המסדיר את הגירושין/התרת הנישואין של הצדדים בהסכמה ביניהם וכל ענייניהם הרכושיים, הממוניים לרבות עניינים הקשורים בגידול וחינוך הילדים. 

מניסיון לאורך השנים, אין דרך טובה יותר מלסיים את הקשר הזוגי בגירושין מאשר עם הסכם הגירושין/ התרת הנישואין אשר מסדיר את כל העניינים בין הצדדים לטווח הקצר ולטווח הארוך ובכך נותן שקט ושלווה לחיים שאחרי הגירושין הן לצדדים והן לילדים.

את הסכם הגירושין הכולל מגישים לאישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

חשוב לדעת כי במידה ויש הסכמה בין הצדדים ונחתם הסכם גירושין אין צורך להגיש בקשה ליישוב סכסוך, אלא מגישים בקשה לאישור הסכם בצירוף ההסכם החתום אשר בסופו מקבל תוקף של פסק דין לגירושין/התרת הנישואין וההסכם עצמו על כל סעיפיו -זהו הליך פשוט וקצר.

הסכם ממון

נושא הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין או אחרי הנישואין זהו אחד הנושאים המדוברים בשנים האחרונות והיותר רגישים.

בני הזוג נהגו לחשוב (יש כאלה שעדיין נוהגים לחשוב) שלעשות הסכם ממון לפני הנישואין יפגע בקשר הזוגי בעתיד, או אם עושים הסכם ממון אחרי הנישואין אז משהו לא מסתדר פתאום ויש חוסר אמונה בקשר הזוגי.

חתימה על הסכם ממון בין אם זה לפני הנישואין או אחרי הנישואין, מבטיח יציבות, שקט, הגיון, אמונה, שמירה על זכויות למיניהם (חשבונות בנק, הוצאות, נכסי מקרקעין) של בני הזוג והכי חשוב זה מונע סכסוכים רבים והגשת תביעות לערכאות משפטיות. 

המציאות מלמדת כי חשוב מאוד להבטיח ולעגן מראש את ההסכמות הכלכליות גם בנוגע לרכוש באמצעות הסכם ממון ובכך ליצור חיי הרמוניה וכנות.

אישור הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין- ניתן לאשרו בפני רשם הנישואין (בית הדין הרבני) או בפני נוטריון.

אישור הסכם ממון שנחתם לאחר הנישואין- ניתן לאשרו רק בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. הסכם ממון אשר לא אושר בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לא יהיה בר תוקף משפטי.

זוגות חד מיניים אשר נישאו או עתידים להינשא יכולים לאשר הסכם ממון אצל נוטריון טרם הנישואין, או בבית המשפט לענייני משפחה-לאחר הנישואין.

***הסכם ממון לא מהווה תחליף לעריכת צוואה שכן ברוב המקרים היא זו שתגבר במקרה של פטירת בן הזוג ולא במקרה של פרידה.

close-up-couple-signing-documents-young-man-putting-signature-document-his-wife-sitting-hu
excited-man-black-denim-jacket-chilling-with-girlfriend-outdoor-portrait-happy-couple-expl

הסכם חיים משותפים

זהו הסכם המסדיר את ניהול החיים המשותפים של בני זוג ידועים בציבור לרבות בני זוג חד מיניים אשר לא נישאו (מתאים גם לאנשים בפרק ב'), בין היתר ההסכם מסדיר את כל הכרוך בניהול משק בית משותף, היקף נכסים וזכויות למיניהם מה משותף ומה לא.

אין הכרח לאשר את הסכם חיים המשותפים אצל נוטריון או בבית משפט לענייני משפחה אך כדאי לעשות כן כדי לחזק את מעמדו של ההסכם משפטית.

הסכם הורות משותפת

כיום בעידן ההורות המשותפת אשר תופסת תאוצה בשנים האחרונות והמודל לתא משפחתי שהולך ומשתנה לכן גם משתנה ההסתכלות מבחינה משפטית.

התא המשפחתי שאנו מכירים מעבר, לא בהכרח מה שקורה היום ומקובל מאוד לראות בני זוג (גם בני זוג מאותו מין) שמחליטים להביא ילד לעולם ללא קשר זוגי ורוצים לגדל אותו אך ישנו צורך להסדיר זאת בהסכם חיים משותפים אשר יכלול את כל הפרמטרים ההכרחיים כגון: הצהרת ההורים, תכנון הלידה וכל מה שכרוך בתקופת ההיריון, משמורת משותפת או מלאה לאחד הצדדים, מכאן שיש חשיבות לתכנון תשלום דמי מזונות במידה והמשמורת לא מלאה ולא משותפת, מגורים, חינוך, ענייני רפואה ועוד.

בהסכמים מן הסוג הזה  ובכלל יש צורך להעלות כל דבר ולו הקטן ולסכם עליו מבעוד מועד כדי שבעתיד תהיינה כמה שפחות מחלוקות שלא חשבתם עליהן ולא העליתם בדעתכם אך חשוב להבין שלא ניתן לחשוב על כל מחלוקת או עניין שיכול "לצוץ" בעתיד ולכן קובעים בין היתר בהסכם גם אופן בו ניתן לפתור את המחלוקת בעתיד באמצעות מומחה או גישור או טיפול וכו'.

אישור הסכם זה לפני הלידה אינו טעון אישור בית המשפט ויהיה לו תוקף חוזי בלבד, אך ברגע שהילד נולד יש להגיש בקשה לאישור הסכם זה בבית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני ולקבל תוקף של פסק דין. חשוב להדגיש כי בהסכמים מן הסוג הזה וכל מה שקשור לילדים, בית המשפט יבדוק את ההסכם ויכול שלא לאשר במידה וההסכם אינו עומד בדרישת עיקרון טובת הילד, לכן חשוב לפנות לעו"ד ולקבל ייעוץ נכון לפני עשיית ההסכם.

outdoor-portrait-happy-family-enjoying-fall-season.jpg
bottom of page